Onze diensten

Aan een eerste contact met nieuwe klanten ligt vaak een specifieke vraag ten grondslag: "Hoe verhouden de prestaties van mijn belegd vermogen zich tot de ontwikkeling van de markt en hoeveel betaal ik hier nu werkelijk voor?"

Op basis van die vraag volgen vaak de volgende stappen:

1
Het uitvoeren van een performanceanalyse en een kostenanalyse

Hoe hebben mijn portefeuilles het over een langere periode gedaan; ten opzichte van de markt, maar ook ten opzichte van elkaar? En wat verklaart de verschillen in performance tussen de ene beleggingsportefeuille en de andere?

Met een diepgaande performanceanalyse maken wij met ons onafhankelijke rapportagesysteem een totale reconstructie, waarop wij onze analyses vervolgens uitvoeren. Daarnaast brengen wij ook de totale kosten van het beleggen voor u in beeld: dus niet alleen de direct zichtbare kosten, die bij u in rekening zijn gebracht, maar ook de indirect zichtbare kosten van de beleggingsfondsen, waarmee veelal wordt gewerkt. Tot slot doen we een uitspraak over de onzichtbare kosten.

2
Het herijken van de uitgangspunten in uw beleggingsstatuut

Uw beleggingsbeleid dient naadloos aan te sluiten bij uw situatie en bij uw houding ten opzichte van beleggen. Om deze helder en scherp te kunnen krijgen hebben we krachtige tools ontwikkeld, die tegelijkertijd uitblinken door hun eenvoud. Uniek hierbij is, dat wij samen met u het proces doorlopen. Daardoor volgt u niet langer uitgangspunten die anderen voor u bedacht hebben, maar bepaalt u met hulp van Avé Begeleiding uw eigen uitgangspunten die de beleggingsuitvoerders dienen te volgen. Elders wordt veelal gewerkt met uitermate ingewikkelde modellen waarbij voor u maar beperkt inzichtelijk is waarop de gepresenteerde uitkomsten zijn gebaseerd. Avé Begeleiding kiest er juist voor om het gehele beleggingsproces begrijpelijk en inzichtelijk voor u te maken zodat u goed doordachte en bewuste beleggingskeuzes kunt maken.

Op deze wijze ontstaat beleggingsbeleid dat wordt vastgelegd in een beleggingsstatuut, waarmee feitelijk de beleggingsopdracht aan uw beleggingsspecialisten is geformuleerd. Daarmee creëren we ook een handvat om verschillende beleggingsspecialisten op een objectieve basis onderling te kunnen vergelijken. Bovendien krijgt u een beleggingsvoorstel, dat in de eerste plaats aansluit op uw uitgangspunten en niet op de voorkeuren of de eigen beleggingsoplossingen van de beheerder of de beleggingsadviseur.

3
Het selecteren van vermogensbeheerders of beleggingsadviseurs

Op basis van uw beleggingsstatuut selecteren we beleggingsspecialisten. U bepaalt daarbij hoe u het selectieproces wenst vorm te geven, wij voeren het vervolgens (samen met u) uit. Wij hebben daarin een ondersteunende en adviserende rol, maar u bent uiteindelijk degene die kiest.

 

En daarna ...?

Nadat de meest geschikte beleggingsspecialisten zijn geselecteerd, blijven wij in de regel voor u actief. Niet alleen in het repeterend uitvoeren van bovengenoemde stappen, maar bijvoorbeeld ook in het assisteren bij uw gesprekken met beleggingsspecialisten. Doorlopend monitoren wij de performance en maken er analyses van. Wij zetten ons daarbij in om het beleggingsproces inzichtelijk en overzichtelijk te houden, zodat u op basis hiervan onafhankelijke en bewuste keuzes kunt blijven maken.
Onze analyses baseren we daarbij steeds op ons onafhankelijke rapportagesysteem.

 

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in wat wij mogelijk voor u kunnen betekenen en wilt u eens een vrijblijvend kennismaken, neemt u dan contact op met Onno Akkermans.

 

Avé Rapportagesysteem

Uw beleggingsspecialisten reiken u continu informatie aan over het rendement op uw belegd vermogen. Het probleem daarbij is, dat iedere vermogensbeheerder zijn eigen ‘taal’ spreekt. Daardoor is het op zijn zachtst gezegd lastig voor u – en eigenlijk onmogelijk – om prestaties van uw beleggingen en uw beleggingsspecialisten onderling te vergelijken.

 

 

Hoe bieden wij u dat inzicht wél?

In samenwerking met een externe specialist hebben wij het unieke Avé Rapportagesysteem ontwikkeld. Daarin bundelen we input van uw gezamenlijke beleggingsspecialisten en zetten die om tot één uniforme output met een keur aan variaties. De frequentie en de samenstelling van deze output bepalen we in overleg met u, zodat u de juiste bomen ziet en niet het hele bos. Daarnaast vormt deze output de basis voor onze verdere analyses.

Onze rapportages en analyses leiden onder andere tot het volgende:

  • inzicht in de individuele ontwikkeling van uw verschillende portefeuilles
  • inzicht in hoe uw verschillende portefeuilles presteren ten opzichte van elkaar
  • inzicht in hoe uw portefeuilles presteren ten opzichte van de markt
  • inzicht in de ontwikkeling van uw totale belegde vermogen

 

 

 

 

Wat levert dat inzicht u op?

Inzicht helpt u om gefundeerde keuzes te maken. Dat maakt u sterker in uw gesprekken met uw beleggingsspecialisten; zeker als wij als uw vermogensbegeleider bij die gesprekken aanwezig zijn. Dat leidt onherroepelijk tot een optimalisatie van risico en rendement op uw belegd vermogen.

Wanneer u meer informatie wenst te krijgen bij onze op maat gemaakte rapportages, neemt u dan alstublieft contact met ons op. Op basis van een korte inventarisatie mailen wij u dan een geanonimiseerde rapportage toe, die aansluit bij uw wensen.