Partners

Avé Begeleiding werkt geheel onafhankelijk en maakt derhalve geen formeel onderdeel uit van een andere organisatie. Vermogende stichtingen, instellingen en particulieren maken gezien de grote aanwezige belangen echter vaak gebruik van meerdere adviseurs, die ieder hun eigen specialisme hebben. Veelal zit daar wel één adviseur bij in wie zij het meeste vertrouwen hebben. Die adviseur krijgt in dat geval naast zijn kerntaak vaak ook een regisserende rol toegewezen naar de overige specialisten.

Avé Begeleiding wil als vermogensbegeleider graag fungeren als een van die externe specialisten. Wij staan daarbij open voor samenwerking met andere adviseurs, zolang het belang van haar cliënten op geen enkele wijze geschonden wordt.

 

 

Met wie werken wij samen?

Naast goede contacten met diverse belangen- en koepelorganisaties werken wij in de praktijk samen met accountants, fiscalisten en family offices. Bij hen is dat oorspronkelijk voortgevloeid uit de volgende constateringen en behoeften:

  • Zij hebben zelf niet de tools en mensen in huis om de performance en de risico’s van het belegd vermogen van hun klanten grondig en integraal te kunnen monitoren.
  • Zij hebben zelf niet de specialistische kennis in huis om die inzichten vervolgens ook op waarde te kunnen beoordelen en hun vermogende klanten op basis daarvan te kunnen adviseren.
  • Zij willen dat hun klanten ook bij de gesprekken met beleggingsspecialisten vergezeld worden door de meest deskundige gesprekspartners.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Vervult u in uw praktijk zo’n centrale rol voor een of meerdere van uw klanten en herkent u het belang van een professionele vermogensbegeleider voor uw cliënt? Dan lichten wij u in een persoonlijk gesprek graag toe, op welke manieren wij die samenwerking gestalte kunnen geven. Neemt u daartoe contact op met Onno Akkermans.